ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

 

  

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΗ 1109 ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ 

Η Γραμμή 1109 στοχεύει στην καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και δη την ταυτοποίηση θυμάτων εμπορίας ανθρώπων μέσω αναφορών που δέχεται η Γραμμή από το ευρύτερο κοινό. Η 1109 λειτουργεί από διασυνδεδεμένους οργανισμούς με νομική προσωπικότητα, εταιρικές διαδικασίες, δομές διαχείρισης και τεχνικά συστήματα, που δραστηριοποιούνται σε διαφορετικές χώρες. Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου εφαρμόζεται στις ιστοσελίδες και ιστοτόπους που ανήκουν ή τους διαχειρίζεται η Γραμμή 1109 στην Ελλάδα ή οντότητες που ανήκουν, ελέγχονται ή συνδέονται με την Γραμμή 1109. Λάβετε υπ’ όψιν ότι οιαδήποτε δήλωση απορρήτου δημοσιεύεται στην παρούσα ιστοσελίδα αναφορικά με τις παρεχόμενες εδώ υπηρεσίες θα εφαρμόζεται συμπληρωματικά στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου, ενώ στην περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ των επιμέρους δηλώσεων και της Παρούσας Πολιτικής, η τελευταία θα υπερισχύει. 

Η Γραμμή 1109 εδρεύει και λειτουργεί στην Ελλάδα. Ωστόσο, όλα τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία και αποθηκεύονται σε διακομιστές που βρίσκονται στην Αυστραλία. Τα δεδομένα μάλιστα δύνανται να είναι προσβάσιμα και να υποβληθούν σε επεξεργασία από τις ομάδες της 1109 που εδρεύουν σε άλλες χώρες. Με τη συμπλήρωση και υποβολή των δεδομένων και των προτιμήσεών σας επικοινωνίας στη παρούσα ιστοσελίδα, συναινείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας σε άλλες χώρες. 

Η Γραμμή 1109 συλλέγει και χρησιμοποιεί τα σχετικά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, προς τον σκοπό δημιουργίας και καταγραφής αναφορών, προς τον σκοπό πληροφόρησης και εξυπηρέτησής σας σε σχέση με τις δραστηριότητες και πρωτοβουλίες της Γραμμής 1109, καθώς και καλύτερης κατανόησης των αναγκών σας, κατόπιν λήψης των εκάστοτε αναγκαίων συναινέσεων για την επεξεργασία των κοινοποιημένων δεδομένων. Επιπλέον, η Γραμμή 1109 υποβάλλει σχετικές προσωπικές πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις καταγεγραμμένες αναφορές σε κυβερνητικές και αστυνομικές υπηρεσίες που σχετίζονται με δραστηριότητες και υποθέσεις εμπορίας ανθρώπων, και πάντοτε συνοδευόμενες από τις απαιτούμενες κατά περίπτωση ρήτρες για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που ενδέχεται να μας παρέχετε αφορούν - ενδεικτικά και όχι περιοριστικά - το όνομα και επώνυμο, την διεύθυνση, τον αριθμό του τηλεφώνου και την διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου. 

 

COOKIES (ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ) 

Συμπληρωματικά στις πληροφορίες που παρέχετε, η Γραμμή 1109 ενδέχεται επίσης να συλλέξει δεδομένα σχετικά με τους επισκέπτες στον ιστότοπό της μέσω χρήσης Εργαλείων Αυτόματης Συλλογής Δεδομένων, τα οποία περιλαμβάνουν web beacons, cookies, embedded web links, και άλλα ευρέως χρησιμοποιούμενα εργαλεία συλλογής δεδομένων. Τα εργαλεία αυτά συλλέγουν ορισμένες τυπικές πληροφορίες, που ο περιηγητή σας αποστέλλει στην ιστοσελίδα μας, όπως τον τύπο και τη γλώσσα του προγράμματος περιήγησής σας, τους χρόνους πρόσβασης καθώς και την διεύθυνση ιστοτόπου από την οποία εισήλθατε στην ιστοσελίδα της Γραμμής 1109. Πιο συγκεκριμένα, η Γραμμή 1109 χρησιμοποιεί cookies σύνδεσης ή μόνιμα cookies. Τα cookies σύνδεσης λήγουν όταν κλείσετε τον περιηγητή σας. Παρότι γίνεται χρήση cookies σύνδεσης, αυτά δεν καταγράφουν συμπεριφορικά ή άλλα προσωπικά δεδομένα, παρά μόνο πληροφορίες οι οποίες είναι χρήσιμες για την εμπειρία του χρήστη, όπως το εάν το πρόγραμμα περιήγησης του χρήστη έχει δυνατότητα JavaScript. Τα μόνιμα cookies παραμένουν στον σκληρό δίσκο για εκτεταμένο χρονικό διάστημα. Τα μόνιμα cookies χρησιμοποιούνται για την

ενεργοποίηση και την απενεργοποίηση μηνυμάτων μίας χρήσης και για την καταγραφή της συμπλήρωσης της φόρμας. 

Μπορείτε να αφαιρέσετε τα μόνιμα cookies ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στο αρχείο «βοήθειας» του προγράμματος περιήγησής σας στο Διαδίκτυο. Εάν απορρίψετε τα cookies, μπορείτε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας, αλλά η δυνατότητά σας να χρησιμοποιείτε ορισμένες περιοχές του ιστότοπού μας ενδέχεται να είναι περιορισμένη. Η χρήση cookies από τρίτα μέρη δεν καλύπτεται από την παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Δεν έχουμε πρόσβαση ή έλεγχο σε αυτά τα cookies. Ορισμένα τρίτα μέρη χρησιμοποιούν cookies αναγνωριστικά περιόδου σύνδεσης για να σας διευκολύνουν στην πλοήγηση στον ιστότοπό μας. Τα cookies, καθώς και τα άλλα εργαλεία που αναφέρονται παραπάνω, ενδέχεται επίσης να συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τη διεύθυνση του Πρωτοκόλλου Διαδικτύου (IP), τη συμπεριφορά ροής κλικ (δηλαδή τις σελίδες που προβάλλετε, τους συνδέσμους στους οποίους κάνετε κλικ και άλλες ενέργειες που πραγματοποιείτε σε σχέση με τον ιστότοπο της Γραμμής 1109 Hotline) και πληροφορίες προϊόντος. Η διεύθυνση IP είναι ένας αριθμός που εκχωρείται αυτόματα στον υπολογιστή σας κάθε φορά που πλοηγείστε στο Διαδίκτυο, επιτρέποντας στους διακομιστές Διαδικτύου να εντοπίσουν και να αναγνωρίσουν τον υπολογιστή σας. Οι υπολογιστές χρησιμοποιούν διευθύνσεις IP για να επικοινωνούν στο Διαδίκτυο, επιτρέποντας στους χρήστες να περιηγηθούν. Η Γραμμή 1109 μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσει ορισμένα από αυτά τα Εργαλεία αυτόματης συλλογής δεδομένων σε σχέση με ορισμένα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλονται από τη Γραμμή για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων 1109 και επομένως μπορεί να συλλέγει πληροφορίες χρησιμοποιώντας αυτά τα εργαλεία όταν ανοίγετε το email ή κάνετε κλικ σε έναν σύνδεσμο που περιέχεται στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

 

ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΑΣ 

Οι πληροφορίες που συλλέγει η Γραμμή 1109 από εσάς μας βοηθούν να παρέχουμε μια συνεπή και αποτελεσματική υπηρεσία. 

Για παράδειγμα, η Γραμμή 1109 μπορεί να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες σας: 

  • Για να σας διευκολύνει στην χρήση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας μας και την παροχή υποστήριξης όσο πλοηγείστε σε αυτήν 
  • Για την διαχείριση καταγγελλόμενων από εσάς στον ιστότοπο της Γραμμής 1109 περιστατικών πραγματικής ή πιθανής εμπορίας ανθρώπων 
  • Προς τον σκοπό συμμόρφωσης με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης της υποβολής αναφορών παραβίασης της σχετικής νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων στις αρμόδιες εποπτικές αρχές ή 
  • Προς τον σκοπό εκτέλεσης άλλων σκοπών, στους οποίους συναινείτε και οι οποίοι κοινοποιούνται σε εσάς κατά την συλλογή των δεδομένων σας. Για παράδειγμα, ενδέχεται να κοινοποιηθούν τα προσωπικά σας δεδομένα στις αρμόδιες διωκτικές αρχές (Αστυνομία), εάν είστε μάρτυρας πραγματικής ή πιθανής εγκληματικής πράξης, όπως ειδικότερα εμπορίας ανθρώπων. 

 

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

Η χρήση της ιστοσελίδας της Γραμμής 1109, είναι δυνατή χωρίς ουδεμία ένδειξη δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ωστόσο, εάν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε τις παρεχόμενες υπηρεσίες που διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας, ενδέχεται να καταστεί αναγκαία η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Στην περίπτωση που καθίσταται αναγκαία η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και δεν υφίσταται άλλη νομική προς τούτο βάση, θα ζητήσουμε την συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των δεδομένων σας.

Η Γραμμή 1109 λαμβάνει σοβαρά υπόψη την εμπιστοσύνη που της επιδεικνύετε. Ακολουθούμε τις γενικά παραδεδεγμένες προδιαγραφές για την προστασία των προσωπικών πληροφοριών που υποβάλλετε στην ιστοσελίδα της 1109. Προς τους σκοπούς δε αποφυγής μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης ή δημοσιοποίησης, διατήρησης ακρίβειας των δεδομένων, και διασφάλισης ορθής χρήσης των πληροφοριών, η Γραμμή 1109 λαμβάνει και εφαρμόζει κατάλληλα φυσικά, τεχνικά και διαδικαστικά μέτρα για να διασφαλίσει τις συλλεχθείσες πληροφορίες. 

Χρησιμοποιούμε κρυπτογράφηση Secure Sockets Layer (SSL), όταν συλλέγουμε ή μεταφέρουμε ευαίσθητες πληροφορίες. Η κρυπτογράφηση SSL έχει σχεδιαστεί προκειμένου να καθιστά μη αναγνώσιμη από τρίτους - πλην της Γραμμής 1109 - οιαδήποτε πληροφορία. Αυτό το μέτρο ασφαλείας τίθεται σε εφαρμογή όταν παρουσιάζεται είτε το σύμβολο ενός άθραυστου κλειδιού ή κλειστής κλειδαριάς στην κορυφή ή τη βάση του φύλλου του προγράμματος περιήγησης (αναλόγως του χρησιμοποιούμενου προγράμματος περιήγησής σας). 

 

ΝΟΜΙΜΗ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 

Η Γραμμή 1109 διασφαλίζει ότι η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα περιορίζεται στα δεδομένα που είναι επαρκή, συναφή και αναγκαία σε σχέση με τους σκοπούς της επεξεργασίας. 

Όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, επεξεργάζονται από την Γραμμή 1109 σε μία από τις ακόλουθες νόμιμες βάσεις - συγκατάθεση, συμφέροντα ζωτικής σημασίας ή έννομο συμφέρον. Όπου απαιτείται η συγκατάθεση σας ως νόμιμη βάση επεξεργασίας δεδομένων, θα τηρούνται αποδεικτικά στοιχεία της επιλογής συγκατάθεσης σας μαζί με τα λοιπά δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα. 

 

ΤΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ 

Η Γραμμή 1109 δεν συλλέγει εν γνώσει της δεδομένα προσωπικής ταυτοποίησης παιδιών που δεν έχουν συμπληρώσει τα δεκατρία (13) έτη, χωρίς την ρητή συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων, ενώ η ιστοσελίδα της 1109 δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά. 

Κάθε άτομο που παρέχει στην ιστοσελίδα της 1109 προσωπικές πληροφορίες δηλώνει ότι είναι άνω των δεκατριών (13) ετών. Ενθαρρύνουμε τους γονείς και κηδεμόνες να παρακολουθούν τις διαδικτυακές δραστηριότητες των παιδιών τους. Εάν έχετε τυχόν απορίες ή ανησυχίες σχετικά με την πολιτική απορρήτου των παιδιών, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου dpo@1109.gr. Εάν θεωρείτε ότι έχουμε ακουσίως συλλέξει δεδομένα προσωπικής ταυτοποίησης παιδιών που δεν έχουν συμπληρώσει τα δεκατρία (13) έτη, παρακαλούμε τον γονέα ή κηδεμόνα του παιδιού να επικοινωνήσει με την Γραμμή 1109 προκειμένου να του δοθεί πρόσβαση και να εξετάσει τα δεδομένα που κρίνει ότι έχουν ακουσίως συλλεχθεί από την 1109, ενώ παράλληλα θα προβούμε στην διαγραφή των σχετικών δεδομένων και θα επιβεβαιώσουμε ότι δεν θα γίνει περαιτέρω επεξεργασία των δεδομένων αυτών. 

 

ΠΟΙΟΣ ΑΛΛΟΣ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΑΣ 

Η Γραμμή 1109 διατηρεί παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου και προμηθευτές για την παροχή υπηρεσιών και λύσεων για τη λειτουργία της Γραμμής. Αυτοί οι πάροχοι και οι προμηθευτές περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, παρόχους υποστήριξης πληροφορικής και αυτοματοποιημένης αποθήκευσης και επεξεργασίας δεδομένων. 

Οι προμηθευτές και οι πάροχοι υπηρεσιών υποχρεούνται βάσει υπογεγραμμένης σύμβασης να τηρούν εμπιστευτικές τις πληροφορίες που λαμβάνουν εκ μέρους της Γραμμής 1109 και δεν μπορούν να τις

χρησιμοποιήσουν για κανέναν άλλο σκοπό εκτός από την παροχή των υπηρεσιών τους για τη Γραμμή 1109. 

Η Γραμμή 1109 ενδέχεται να χρειαστεί να μεταφέρει τα προσωπικά σας στοιχεία στις οντότητες επεξεργασίας δεδομένων μας στην Αυστραλία ή τις ΗΠΑ σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου για αποθήκευση δεδομένων ή λειτουργικούς λόγους ή για να ικανοποιήσει ορισμένα αιτήματά σας προς την Γραμμή 1109 ή λόγους συμφερόντων ζωτικής σημασίας ή έννομων συμφερόντων. Η συγκατάθεσή σας για μια τέτοια μεταφορά αποτελεί προϋπόθεση για την παροχή των στοιχείων σας στη Γραμμή 1109. 

Εκτός από όσα περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου, η Γραμμή 1109 δεν θα κοινοποιήσει τα παρεχόμενα από εσάς προσωπικά δεδομένα προς τρίτα μέρη χωρίς τη ρητή συγκατάθεσή σας, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που τα προσωπικά αυτά δεδομένα ζητούνται κατόπιν δεόντως εξουσιοδοτημένων αιτημάτων από την αστυνομία και κρατικές αρχές, ή προς συμμόρφωση με τον νόμο, κανονισμούς, νόμιμες κλητεύσεις ή άλλες δικαστικές διατάξεις και αποφάσεις, προς πρόληψη απάτης ή εγκληματικής δραστηριότητας ή την άσκηση και προστασία των δικαιωμάτων και της ιδιοκτησίας της Γραμμής 1109 ή οντοτήτων που ανήκουν σε αυτήν, ελέγχονται ή συνδέονται με την Γραμμή 1109, προς διασφάλιση προσωπικής ασφάλειας των εργαζομένων της Γραμμής 1109, εργολάβων ή άλλων τρίτων μερών που βρίσκονται στις εγκαταστάσεις της Γραμμής 1109, ή όταν κρίνουμε καλή τη πίστει ότι η γνωστοποίηση των προσωπικών δεδομένων είναι αναγκαία για την προστασία της υγείας, της ασφάλειας ή της ελευθερίας της δικής σας ή άλλων. 

 

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Η Γραμμή 1109 διατηρεί δεδομένα μόνο για όσο διάστημα είναι εύλογο και απαραίτητο για τους σχετικούς σκοπούς συλλογής και αποθήκευσης. Για παράδειγμα, αυτό μπορεί να καθοριστεί από τις ισχύουσες νομικές υποχρεώσεις που μπορεί να απαιτούν τη διατήρηση αποδεικτικών στοιχείων για την εγκληματική δραστηριότητα ενός ατόμου ή που μπορεί να απαιτούν μακροχρόνια δέσμευση και επικοινωνία με τις κατάλληλες κρατικές υπηρεσίες επιβολής του νόμου. 

Για να διασφαλίσουμε ότι τα προσωπικά δεδομένα διατηρούνται όχι περισσότερο από όσο χρειάζεται, εξετάζουμε τις περιόδους διατήρησης για προσωπικές πληροφορίες σε τακτική βάση. Υπό το πρίσμα αυτό, έχουμε θεσπίσει Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία ελέγχεται τακτικά. Αυτή η πολιτική ορίζει ποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να διατηρηθούν, καθώς και τον λόγο και την χρονική διάρκεια της διατήρησής τους. 

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ 

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου ενδέχεται να υπόκειται σε ενημερώσεις ανά διαστήματα, προς διασφάλιση της συμμόρφωσής μας με το εκάστοτε ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η τελευταία και πιο πρόσφατη έκδοση της Πολιτικής Απορρήτου θα διέπει την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων σε αυτόν τον ιστότοπο. 

 

Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

Η Γραμμή 1109 πάντοτε επιδιώκει να διατηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα ορθώς καταγεγραμμένα. Εφαρμόζουμε τεχνολογίες, διαδικασίες διαχείρισης και πολιτικές για την διατήρηση της ακρίβειας των δεδομένων.

Σε περίπτωση που θεωρείτε πως οι πληροφορίες που επεξεργαζόμαστε είναι εσφαλμένες μπορείτε να αιτηθείτε να ελέγξετε τις σχετικές πληροφορίες και να ζητήσετε διόρθωση, ή σε ορισμένες περιπτώσεις και την διαγραφή τους. Σε περίπτωση που υπάρχουν ανακολουθίες στις πληροφορίες που παρέχουμε, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε το συντομότερο δυνατό, προς τον σκοπό διόρθωσής τους. 

Είναι σημαντικό να λάβετε γνώση του συνόλου των δικαιωμάτων σας αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία επεξεργάζεται η Γραμμή 1109 και υπάγονται στις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα δικαιώματα αυτά περιλαμβάνουν: 

  • Δικαίωμα πρόσβασης (κατόπιν αιτήματος) στα προσωπικά σας δεδομένα 
  • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων 
  • Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων 
  • Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης σας, ανά πάσα στιγμή 
  • Δικαίωμα να διορθώσετε ή σε ορισμένες περιπτώσεις να αιτηθείτε την διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων 

Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε οιοδήποτε από τα ανωτέρω δικαιώματα ή να υποβάλλετε παράπονο σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ομάδα μας στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου dpo@1109.gr

 

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Εφαρμοστέο Δίκαιο είναι το Ελληνικό Δίκαιο, όπως διαμορφώνεται σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ, τον Ν. 4624/2019 - όπως ισχύει - και εν γένει το εκάστοτε ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων. 

 

ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΠΡΟΣΦΥΓΕΤΕ ΑΝ ΘΕΩΡΕΙΤΕ ΠΩΣ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΜΕ ΤΟ ΙΣΧΥΟΝ ΔΙΚΑΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Έχετε δικαίωμα να υποβάλλεται καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας παραβιάζει το ισχύον εθνικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. 

Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, Ταχυδρομική δ/νση: Κηφισίας 1-3, τκ 115 23, Αθήνα, τηλ.: 210 6475600, δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email): contact@dpa.gr

 

 

(τελευταία ενημέρωση: 16 Φεβρουαρίου 2023)